You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VERGİ HUKUKU

VERGİ HUKUKU


Vergi Hukuku

 

Vergi hukuku alanında tecrübe ve yetkinliğimiz ile idare ve vergi hukuku uyuşmazlıklarında, zorunlu düzenlemelere uyum çalışmalarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, bu kapsamda uyumluluk denetimleri gerçekleştirmekte ve bu hususta ilgili danışmanlık hizmetini sağlamaktayız.

 

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası anlaşmaları da inceleyerek şirketlerin vergisel yönden yapılandırılmaları, vergi davalarının takibi ve denetimi, vergi incelemeleri sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti ve olası vergi incelemelerinin önlenmesi için gerekli süreçlerin izlenmesi, transfer fiyatlandırması, vergi planlaması, gümrük mevzuatı ve vergisel risk tespiti gibi birçok alanda savunma  ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Müvekkillerimizi idare nezdinde temsil etmek ile birlikte; idari düzenlemeler, tebliğler, kararname, rehber, kılavuz, karar ve idari işlemler hakkında gerek yerel mahkemeler gerekse Danıştay nezdinde görülen iptal ve tam yargı davaları süreçlerinde ihtilaf çözümü hizmeti sunmaktayız.

 

Referanslarımız ve talepleriniz için info@avasliyuceyar.com adresine başvurabilirsiniz.