You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
REKABET HUKUKU

REKABET HUKUKU


Rekabet Hukuku

 

İlgili sektörde yer alan ilgili pazar yapıları, karteller, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, fiyat tespiti, bölge ve müşteri kısıtlamaları içeren yatay ve dikey anlaşmalar, menfi tespit/muafiyet başvuruları ve hâkim durumun kötüye kullanılması hallerinde danışmanlık, şikayet ve savunma hizmetleri ile birleşme ve devralmalar, dağıtım, bayilik ve distribütörlük anlaşmaları, teknoloji transferi uygulamaları konularında izinler, ve muafiyetler alınması konuları da dahil olmak üzere rekabet hukukunun geniş alanında hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimizi yerinde inceleme, soruşturma ve sektör araştırmalarında, Rekabet Kurulu nezdindeki sözlü ve yazılı savunmalar sırasında ve Rekabet Kurulu’nun kararları hakkında idari yargılama süreçlerinde temsil etmekteyiz.

 

Rekabet hukuku alanındaki tecrübe ve yetkinliğimizi ilaç, tıbbi cihaz, IT ve telekomünikasyon sektörlerinde ve ayrıca gıda, içecek, turizm ve eğlence sektörlerinde pekiştirebilmekteyiz. Ayrıca fikri mülkiyet yetkinliğimizi rekabet hukuku bilgimizle birleştirerek, özellikle fikri mülkiyet haklarının etkili olduğu ve rekabet hukuku ile kesiştiği karmaşık tekel, hâkim durum ve benzeri rekabet hukuku konularında hizmet vermekteyiz.

 

Referanslarımız ve talepleriniz için info@avasliyuceyar.com adresine başvurabilirsiniz.

" Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Hakim Durum Kavramı ve Hakim Durumun Belirlenmesindeki Temel Faktörler" makalesine buradan ulaşabilirsiniz.