You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ŞİRKETLER HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU


Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

 

Şirketler hukuku alanında tecrübe ve yetkinliğimiz ile Türkiye’de anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin hem şirketler hukuku hem de vergi hukuku açısından değerlendirilmesi konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

 

Şirketlerin esas sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na uyum ve farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca yabancı menşeili müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin yapılandırılmasında başvurabileceği uygun başvuru yollarının tespit edilmesine de hukuki destek sağlamaktayız.  

 

Birleşme ve Devralmalar

 

Şirket birleşme ve bölünmeleri, malvarlığı, işyeri ve hisse devirleri, halka açık şirket devralmalarında yerli ve yabancı yatırımcılara yapılandırma süreçleri de dâhil sektör odaklı stratejik hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Söz konusu işlemlerle ilgili projeleri detaylandırarak yürütmekte ve bu çerçevede yöneticilere yönelik ön araştırma (due diligence) yapılması, sözleşme hazırlanması ve müzakeresi, Rekabet Kurumu ve düzenleyici kurumların onayı, zorunlu pay alım teklifi, kurumsal yönetim ilkelerine uyumluluk dâhil tüm SPK mevzuatı süreçlerinin gerçekleştirilmesi, İK yapılandırılması ve devir sonrası ticari sözleşme taslaklarının/şablonlarının oluşturulması gibi hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

 

Düzenlenmiş piyasalardaki işlemler başta olmak üzere şirket sözleşmeleri, birleşme ve devralma anlaşmaları, genel olarak ticari anlaşmaların hazırlanması ve müzakere edilmesinde, çıkış stratejileri, kontrol mekanizmaları ve azınlık haklarının korunması konusunda hizmet vermekte, bu işlemlerin her aşamasının regülasyon yönleri hakkında danışmanlık yapmaktayız.

 

Farklı sektörlerden gelen müvekkillerimize, sektör odaklı olarak ve günlük faaliyetlerinin ilgilendirdiği her alanda ve özellikle distribütörlük, ortak pazarlama, ortak tanıtım, alım satım, lisans, tedarik, franchise, taşıma sözleşmeleri dahil her türlü sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi hakkında hukuki görüşlerimizi sunmakta ve destek vermekteyiz.

 

İlaç ve tıbbi cihaz konuları başta olmak üzere sağlık sektörü, sigorta, teknoloji, medya ve telekomünikasyon, enerji, gıda ve içecek gibi değişik sektörleri yakından tanımakta ve sektörel bazda spesifik hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

 

Referanslarımız ve talepleriniz için info@avasliyuceyar.com adresine başvurabilirsiniz.