You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU


Tahkim Hukuku

 

Tahkim hukuku alanında yetkinliğimiz ile yerel ve yabancı müvekkillerimizi, yerli ve yabancı tahkim kurumları (ICC, SCC, ISTAC, ITOTAM vb.) nezdinde veya LMAA tahkim kuralları ya da farklı coğrafyalardaki yerel tahkim kanunlarının uyguladığı ad hoc tahkim yargılamalarında temsil etmek üzere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Hakem seçimi, ihtiyati haciz vb. tahkim öncesi uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin yerel mahkeme nezdinde temsil edilmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Yabancı hakem kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi ile hakem kararlarının iptali davalarını yerli ve yabancı müvekkilerimiz adına takip etmekteyiz.  

 

"Tahkim Hukuku ve Tahkim Sürecinin İşlemesi" makalesine buradan ulaşabilirsiniz.