You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
TİCARİ SÖZLEŞMELER VE UYUŞMAZLIKLAR

TİCARİ SÖZLEŞMELER VE UYUŞMAZLIKLAR


Ticari Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar ve Uluslararası Ticaret Hukuku    

 

Ticaret hukuku alanında tecrübe ve yetkinliğimiz ile acentelik, franchise, distribütörlük, tedarik, dağıtım ve komisyon düzenlemeleri gibi her türlü ticari sözleşmeler, yabancı temsilcilik ve danışmanlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, müvekkillerimiz için ülke içinde şube açılması, ürünlerin etiketlenmesine yönelik gereklilikler, ürün sorumluluğu ve ürün geri çağırma konularına ilişkin tüketici koruma ve rekabet yönetmelikleri konusunda ve satış promosyonları ve pazarlama kuralları gibi tedarik zincirine ilişkin çeşitli uyumluluk konularında hukuki danışmanlık, garanti belgeleri, satış sonrası hizmetler kapsamında tamir yükümlülükleri ve ihracat ve ithalat sınırlamaları gibi gümrük işlemleri de dahil olmak üzere uluslararası ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve yönetilmesi konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Uluslararası ticari sözleşmeler alanında müvekkillerimize, çoğunlukla çeşitli sözleşme koşullarının ve ruhsatlandırma hükümlerinin uygulanmasıyla ilişkili hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve ticari sözleşmelerinin ifasını etkileyen çok çeşitli yerel ve uluslararası düzenlemeler ve yasalarla ilgili olarak hukuki destek sağlamaktayız.