You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU


Sağlık Hukuku

                                

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara çok kapsamlı hukuki hizmet sunmaktayız. Sağlık sektöründeki yetkinliğimiz ilaçlar, tıbbi cihazlar, gıda katkıları ve diğer tüm sağlık ürünleri dâhil olmak üzere geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır.

 

Bu bağlamda ilaç ve tıbbi cihaz sektör derneklerine hizmet verebilmekte olup, her türlü yerel ve uluslararası faaliyetleri, üyelerinin menfaatleri, idari otoriteler ve düzenleyici kurumlarla ilişkileri, piyasa düzenlemelerine (regülasyonlara) ilişkin politikalar ve görüş belgeleri oluşturulması ve benzeri konularda hukuki hizmet sürecini yürütmekteyiz.

 

Bu sektöre yönelik hizmetlerimiz sağladığımız hukuk hizmetleri, ruhsatlandırma/izin, fiyat ve geri ödeme, klinik çalışmalar ve gözlem çalışmaları, tanıtım faaliyetleri ve sağlık meslek mensupları ile iletişimde uyulacak etik kurallar dâhil olmak üzere sağlık ürünlerinin yaşam döngüsünün her safhasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu kapsamda müvekkillerimizi Türkiye’deki ilaç ve sağlık düzenlemeleri hakkında bilgilendirmenin ve yönlendirmenin yanı sıra, kendilerine günlük faaliyetlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 

Ayrıca lisans, teknoloji transferi, ortak pazarlama ve fason üretim anlaşmaları, ortak araştırma, işbirliği ve geliştirme planları, veri koruması ve rekabet hukuku ile ilgili konular dâhil olmak üzere, her türlü ticari işlem ve sözleşme ilişkilerinde de hizmet vermekteyiz.

 

Sağlık ürünleri konularındaki sektör bilgimizi iş hukuku, ticaret hukuku, rekabet hukuku, fikri mülkiyet ve hukuka uyumluluk alanlarındaki tecrübelerimizle birleştirerek, FCPA, UKBA ve eşdeğeri olan Türk kuralları ve düzenleyici kurallara uyum konularında da müvekkillerimize destek vermekte ve bu kapsamda hukuki danışmanlık hzimeti sunmaktayız.

 

 

Sağlık Hukuku alanında aşağıda belirtilen konularda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlamaktayız:

 

  • Ruhsat devirleri, ortak pazarlama ve klinik araştırma sözleşmeleri
  • Ruhsatsız ilaçların satışı
  • Ürün sorumluluğu
  • İlaç ve tıbbi cihaz alım ihaleleri
  • Ruhsatlandırma öncesi satış ve tanıtım faaliyetleri
  • Ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve tanıtım düzenlemeleri de dahil olmak üzere, Türkiye’de uygulama alanı bulan ilaç düzenlemeleri
  • Tıbbi cihazlar ve ilaçlara yönelik olarak sağlık meslek mensuplarıyla ilişkiler
  • Patentler, markalar ve veri imtiyazı gibi fikri mülkiyet haklarının korunması

 

Referanslarımız ve talepleriniz için info@avasliyuceyar.com adresine başvurabilirsiniz.

" Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Kapsamında Özel Muayenehanesi olan Hekimlerin Sözleşmesel Sorumluluğu" makalesine buradan ulaşabiirsiniz.